Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2014

Natti
Wciąż chcesz? 
1946 ca28 420

adaddydomwaits:

Give me your hands, and I will take the rest of you.

Reposted fromdaddysbaby daddysbaby viaaromatycznie aromatycznie
Natti
Natti
3145 415f 420
Reposted fromPastel-Pale Pastel-Pale viaaromatycznie aromatycznie
Natti
Jest bardzo cienka granica między przyjemnością, a bólem. To dwie strony tej samej monety, jedna nie istnieje bez drugiej.
Reposted fromaromatycznie aromatycznie
Natti
7563 411d 420
Reposted fromunaswabsurdzie unaswabsurdzie viahalucine halucine
Natti
Nie jestem wyjątkowy, co do tego nie mam wątpliwości. Jestem zwyczajnym człowiekiem o zwyczajnych myślach i wiodłem zwyczajne życie. Nikt nie postawił pomnika ku mej czci, a moje imię szybko pójdzie w zapomnienie, lecz kochałem - całym sercem i duszą - a to moim zdaniem wystarczająco dużo.
— Nicholas Sparks "The notebook"
Reposted fromdrunkenheart drunkenheart viaimpreska impreska
Natti
Nie ścigaj człowieka, który postanowił od Ciebie odejść. Nie proś, żeby został. Nie błagaj o litość.
On pojawił się w Twoim życiu tylko po to, żeby obudzić w Tobie to, co było uśpione. Muzykę, z której nie zdawałeś sobie sprawy.
Jego misja jest zakończona. Podziękuj mu i pozwól odejść. On miał tylko poruszyć strunę. Teraz Ty musisz nauczyć się na niej grać.
— Pawlikowska
Natti
Strach przed lataniem i głód doświadczeń.
— Myslovitz
Reposted fromoddity oddity
Natti
3261 8de2 420
Natti
4664 0512 420
Reposted fromohshit ohshit viaimpreska impreska
Natti
9191 7b9b 420
Reposted fromjagodowykubek jagodowykubek viaimpreska impreska
Natti
Strasznie dużo czytam, słucham muzyki. Nie zataczam zbyt szerokich kręgów w życiu towarzyskim, więc każdy kontakt z drugim człowiekiem wielce sobie cenię. Wyglądam ludzi, słucham, co mówią, myślę o tym. Wyciągam esencję ze wszystkiego, co mnie otacza, by stworzyć receptę na własne szczęście.
— K. Nosowska, wywiad "Kasia Nosowska: Śpiewająca dziewczyna" w "Zwierciadle"
Natti
Dobrze, poczekam na Ciebie. Bo Ci ufam. Ale kiedy mnie zechcesz, będziesz chciał tylko mnie. I kiedy mnie weźmiesz w ramiona, będziesz myślał tylko o mnie. Rozumiesz, o co mi chodzi? (...) Możesz mi robić, co chcesz, tylko nie rań mi serca. Do tej pory wiele przecierpiałam, już więcej nie chcę. Chcę być szczęśliwa.
— Haruki Murakami, Norwegian Wood via https://www.facebook.com/wrocejutro?fref=nf
Reposted fromraita raita viaimpreska impreska
Natti
czasami patrzysz na mnie
jakbym była dziewczyną
dla ciebie

zawsze jestem dziewczyną
dla nikogo
tak powinieneś patrzeć
— Ewelina Kosik
Reposted fromuwodzenicosc uwodzenicosc viaimpreska impreska

May 24 2014

9522 36aa 420
Reposted fromdeviate deviate viaimpreska impreska
Natti
5980 e890 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapuremindx puremindx
Natti
3055 e735 420
Reposted fromsuzannekhaleen suzannekhaleen viapuremindx puremindx
8018 a517 420
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viabigmess bigmess

poopinginschool:

interviewer: any special talents?

meimage

Reposted fromnowherextohide nowherextohide viapuremindx puremindx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl